EuropeS NR.1 i kvalitet og design

Indholdsfortegnelse

1 Anvendelsesområde
2 Konklusion af kontrakten
3 Ret til Annuller
4 Ret til Tilbagekaldelse
5 Priser og betalingsbetingelser
6 Forsendelse og leveringsbetingelser
7 Forbehold af immaterielle rettigheder
8 Garanti
9 ansvar
10 Lovvalg

  1) Anvendelsesområde

  1.1
  Disse vilkår og betingelser for varemærkerettigheder Kingplanters, der ejes af selskabet Ziani Norge AS, (i det følgende benævnt "Sælger") gælder for alle kontrakter, der indgås mellem en forbruger eller virksomheder (i det følgende benævnt "Client") og Sælger vedrørende til alle varer og / eller tjenesteydelser, der præsenteres i online butikken af ​​sælger. Inddragelsen af ​​Kundens egne betingelser er hermed gjort indsigelse mod, medmindre andre vilkår er blevet fastsat.

  1.2
  En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er hver person, der indgår en retshandel til et formål tilskrives hverken til en overvejende kommerciel eller selvstændig erhvervsaktivitet. En virksomhed i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retsevne handler i udførelsen af ​​en kommerciel eller selvstændig erhvervsaktivitet, når der indgås en juridisk transaktion.

  2) Konklusion af kontrakten

  2.1
  Medmindre andet er fastsat i Sælgers produktbeskrivelser, alle priser angivet af Sælger er endelige priser, herunder den juridiske moms. Eventuelle yderligere levering og forsendelse omkostninger er angivet særskilt i de respektive produktbeskrivelse, eller ved check out.

  2.2
  Kunden kan afgive tilbuddet ved online bestillingsformular integreret i sælgerens online shop. Dermed efter at have indtastet sine personlige oplysninger og ved at klikke på knappen færdiggøre bestillingen, kunden afgiver et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til de varer og / eller tjenesteydelser, der er indeholdt i indkøbsvognen. Kunden kan også sende sit tilbud til sælger via telefon eller e-mail.

  2.3 
  Sælgeren kan acceptere Kundens tilbud inden for fem dage,
  - ved at overføre en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i skriftlig form via e-mail; omfang modtagelse af ordrebekræftelsen af ​​Kunden er afgørende, eller
  - ved at levere bestilte varer til Kunden; omfang modtagelse af varer, som kunden er afgørende, eller
  - ved at anmode kunden til at betale, efter at han lagde sin ordre.

  Forudsat, at flere af de førnævnte alternativer gælder, skal kontrakten indgås på det tidspunkt, hvor en af ​​de førnævnte alternativer først indtræffer. Skulle sælgeren ikke acceptere Kundens tilbud inden for ovennævnte tidsrum, anses dette som at afvise tilbuddet med den virkning, at klienten ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

  2.4
  Perioden for accept af tilbuddet skal starte på dagen, efter at kunden har sendt tilbuddet og ender ved udløbet af den femte dag efter afsendelse af tilbuddet.

  2.5
  I tilfælde af en ordre via Sælgers online bestillingsformular, vil kontrakten indhold opbevares af Sælger og vil blive sendt til Kunden skriftligt herunder disse vilkår og betingelser, efter at kunden har afgivet sin ordre. Desuden vil kontrakten indhold gemmes på sælgers hjemmeside og kan findes af Kunden via password-beskyttet kunde konto ved at indtaste den respektive loginoplysninger, forudsat at Kunden har skabt en kundekonto i Sælgers online shop før indsende sin ordre.

  2.6
  Kunden kan rette alle de indtastede data via det sædvanlige tastatur og mus-funktion, før du sender sin bindende ordre via Sælgers online bestillingsformular. Hertil kommer, før du sender en bindende ordre, alle indtastede data bliver igen vises i en bekræftelse vindue og kan korrigeres her samt via de sædvanlige tastatur og mus funktion.

  2.7
  Ordrebehandling og kontakte finder normalt sted via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Det er kundens ansvar at sikre, at den e-mail-adresse, han indeholder en ordrebehandling, er nøjagtig, så e-mails, der sendes af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Især er det kundens ansvar, hvis spamfiltre bruges til at sikre, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, bestilt af sælgeren med bestillingsbehandlingen, kan leveres.

  3) Ret til at annullere

  Forbrugeren har ret til at annullere. Yderligere detaljer vedrørende retten til annullering findes i vores instruktioner for aflysninger.

  4) Ret til tilbagekaldelse

  Forbrugerne har generelt ret til en ret til tilbagekaldelse. Flere oplysninger om retten til tilbagekaldelse findes under aflysninger.

  5) Priser og betalingsbetingelser

  5.1
  Alle priser angivet af sælgeren er endelige priser, herunder den juridiske merværdiafgift. Enhver eventuel yderligere leverings- og afsendelsesomkostninger er angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.

  5.2 
  Betaling kan foretages ved hjælp af en af ​​de metoder, der er nævnt i sælgerens online-butik.

  5.3
  For leverancer til lande uden for EU kan der opstå yderligere omkostninger, som er ud over sælgerens kontrol. De skal bæres af klienten. Sådanne omkostninger er f.eks. Pengeoverførselsomkostninger (overførselsgebyrer, valutakursafgifter) eller told eller importafgifter

  5.4
  Hvis forudbetaling er aftalt, skal betaling straks forfaldes efter indgåelse af kontrakten.

  5.5
  Hvis indsamlingen af ​​kunden er arrangeret, skal sælgeren informere kunden via e-mail, når ordren er klar.

  6) Forsendelses- og leveringsbetingelser

  6.1
  Varer leveres generelt på forsendelsesvej og til den leveringsadresse, som klienten har angivet, medmindre andet er aftalt.

  6.2
  Hvis det tildelte transportselskab returnerer varerne til sælgeren, fordi leveringen til kunden ikke var muligt, har klienten omkostningerne til den mislykkede afsendelse. Dette gælder ikke, hvis leveringen ikke kan ske på grund af omstændighederne ud over kundens kontrol, eller hvis han midlertidigt er forhindret for at modtage den udbudte tjeneste, medmindre sælgeren har meddelt klienten en rimelig tid på forhånd om tjenesten.

  6.3
  Risikoen for utilsigtet destruktion og utilsigtet forværring af de solgte varer skal i princippet overføres til kunden ved levering af varerne til kunden eller til en autoriseret modtager. Hvis kunden fungerer som iværksætter, overføres risikoen for utilsigtet destruktion og utilsigtet forringelse i tilfælde af salg ved afsendelse ved levering af varerne til en kvalificeret transportperson på Sælgers forretningssted.

  6.4
  Sælger forbeholder sig ret til at trække sig tilbage fra kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvforsyning. Dette gælder kun, hvis sælgeren ikke er ansvarlig for ikke-forsyningen, og hvis han har konkluderet en konkret sikringstransaktion hos leverandøren. Sælgeren skal gøre alle rimelige bestræbelser på at opnå varerne. I tilfælde af manglende tilgængelighed eller delvis tilgængelighed af varerne skal han straks underrette klienten og give ham straks bekæmpelse af resultaterne.

  7) Reservation af proprietære rettigheder

  Hvis klienten er forbruger, bevarer sælgeren ejerskabets titel til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er blevet betalt fuldt ud. Hvis klienten er en virksomhed, forbeholder sælgeren titel til de leverede varer indtil opfyldelsen af ​​alle krav, der opstår som følge af det nuværende forretningsforhold.

  7.1 
  I tilfælde af at klienten er en iværksætter, har han ret til at videresælge de reserverede varer i løbet af regelmæssige virksomhedsdrift. Alle krav, der skyldes en sådan forretningsgang mod tredjemand skal hermed tildeles på forhånd til sælger i mængden af ​​det pågældende faktura værdi (inklusive moms). Denne overdragelse af fordringer, gælder uanset om de reserverede varer behandles før eller efter videresalg eller ej.

  Klienten forbliver berettiget til at indsamle de krav, selv efter opgave uanset Sælgers myndighed til også indsamle kravene. Dog skal sælger afholde sig fra at indsamle de krav, så længe klienten opfylder sine betalingsforpligtelser, er ikke i standard og ikke er indgivet en ansøgning til at indlede insolvensbehandling.

   

  8) garanti

  Skulle genstand for køb være mangelfuld, finder lovens bestemmelser anvendelse. Afvigende deraf gælder følgende for et produkt, som ikke blev anvendt i overensstemmelse med sin sædvanlige ansøgning, til byggeri og som var årsagen til bygningens defekt:

  8.1
  Vis-a-vis iværksættere
  - en marginal defekt må generelt ikke udgøre krav om defekter.
  - Sælger kan vælge den type efterfølgende opfyldelse.
  - for nye varer, skal forældelsesfristen for mangler et år fra risikoovergang
  - for brugte varer, er rettigheder og krav for fejl generelt udelukket.
  - forældelsesfristen ikke genoptages, hvis omlevering sker inden for rammerne af ansvar for defekter.

  8.2
  For forbrugerne forældelsesfristen for krav for mangler, skal være
  - for nye varer, to år fra levering af varer til kunden
  - for brugte varer, et år fra levering af varer til kunden med begrænsningen af ​​afsnit 0,3.

  8.3
  For iværksættere og forbrugere, behøver ovennævnte ansvarsbegrænsninger og begrænsninger af forældelsesfrister i § 7.1 og § 7.2 ikke henvise til krav om erstatning og godtgørelse af udgifter, som køberen kan hævde skyldes lovbestemmelser for fejl i henhold til § 8.

  8.4
  Desuden er der for iværksættere statuer forældelsesfrister for regreskrav i henhold til § 478 i den tyske borgerlige lovbog (BGB) forbliver upåvirket. Det samme gælder for iværksættere og forbrugere i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed og svigagtig fortielse af en defekt.

  8.5
  Hvis kunden er en forretningsmand i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB) han / hun har den kommercielle pligt til at undersøge og meddele fejl i henhold til § 377 HGB. Skulle kunden forsømmer de forpligtelser, afsløring specificeret deri, at varerne skal betragtes som godkendt.

  8.6
  Hvis kunden er en forbruger, speditøren skal meddeles straks indlysende transportskader og Sælger herom. Skulle kunden undlader at efterkomme, skal dette ikke påvirke hans / hendes lovbestemte og kontraktlige krav om defekter.

  8.7
  Skal supplerende ydelse gøres ved hjælp af omlevering, er kunden forpligtet til at gensende de oprindeligt leverede varer til sælger inden for 30 dage på sælgers regning. Til gengæld forsendelse af mangelfulde varer skal statuariske bestemmelser anvendelse.

  9) Ansvar

  Sælgeren skal være ansvarlig for eventuelle kontraktlige og kvasi-kontraktlige krav og for krav om ansvar i erstatningsret om erstatning og kompensation indsats som følger:

  9.1
  Sælger skal stå ubegrænset ansvar uanset den juridiske jorden
  - i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed,
  - i tilfælde af skader på liv, legeme eller helbred som følge af forsæt eller uagtsomhed,
  - i tilfælde af et løfte om garanti, medmindre andet er bestemt,
  - i tilfælde af ansvar som følge af ufravigelige lovbestemmelser, såsom produkt-ansvar-lov.

  9.2
  Forudsat at sælgeren uagtsomt overtræder en væsentlig kontraktlig told, er ansvaret for at betale erstatning begrænset til det forventede, typisk forekommende skader, medmindre ubegrænset ansvar gælder i henhold til § 8.1. Vigtige væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, at kontrakten pålægger sælgeren i henhold til indholdet for at opfylde formålet med kontrakten, og hvis opfyldelse er afgørende for den ønskede og korrekt gennemførelse af kontrakten og om den opfyldelse, som kunden regelmæssigt kan stole på.

  9.3
  For resten er sælgerens ansvar udelukket.

  9.4
  De ovennævnte bestemmelser om erstatningsansvar gælder også for Sælgers ansvar vedrørende sine juridiske repræsentanter og vicarious agenter.

  10) Gældende lov

  10.1
  Lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland finder anvendelse på alle retlige forhold mellem parterne under udelukkelse af lovgivningen om det internationale køb af løsøre. For forbrugerne gælder dette valg af lov kun i det omfang, den tildelte beskyttelse ikke trækkes tilbage af obligatoriske bestemmelser i landets lovgivning, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl.

  10.2
  Hvis klienten er en forretningsmand, en juridisk enhed af offentlig ret eller en særskilt ejendom i henhold til offentlig ret med sit sæde på Forbundsrepublikken Tysklands område, skal sælgerens forretningssted være det eneste sted for jurisdiktion for alle juridiske tvister, der opstår fra denne kontrakt. Hvis klienten er hjemmehørende uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, skal sælgerens forretningssted være det eneste sted for jurisdiktion for alle juridiske tvister som følge af denne kontrakt, forudsat at kontraktens krav fra kontrakten kan tildeles kundens faglige eller kommercielle aktiviteter. Under alle omstændigheder har sælgeren imidlertid ret til at kalde den ret, der er ansvarlig for klientens plads.