Europas nr.1 på kvalitet og design

Kansellering

Forbrukere, dvs. enhver person som handler med formål som er helt eller hovedsakelig utenfor vedkommendes virksomhet, håndverk eller yrke, har rett til å heve enhver kontrakt på følgende vilkår:

Instruksjoner for kansellering

Rett til å angre

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.
Angrefristen vil utløpe etter 30 dager fra den dagen du erverver, eller en tredjepart annen enn transportøren og angitt av deg, overtar fysisk besittelse av varene.

For å utøve angreretten må du informere oss (KingPlanters / Ziani Norge AS, Kongensgate 21, 1530 Moss, Norge, e-post sales@kingplanters.com) om din beslutning om å kansellere denne kontrakten med en tydelig erklæring. Du kan bruke vedlagte avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Effekter av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unødig forsinkelse og ikke senere enn 30 dager etter dagen da vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten.

Vi kan gjøre fradrag i refusjonen for verditap på leverte varer dersom tapet er et resultat av unødvendig håndtering fra deg. Vi vil foreta refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av refusjonen. Vi kan holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for å ha sendt tilbake varene, avhengig av hva som er tidligst.

Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 30 dager fra den dagen du kommuniserer kanselleringen fra denne kontrakten til oss. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 30 dager er utløpt.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse og/eller for tidlig utløp av angreretten

Retten til å angre er utelukket for kjøp og levering av varer som er laget etter forbrukerens spesifikasjoner eller er tydelig personaliserte.

Generell informasjon

Vennligst unngå skade på varene. Vennligst returner varene, i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Om nødvendig, bruk beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger er i besittelse av originalemballasjen, vennligst bruk egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensiell transportskade.