Europas nr.1 på kvalitet og design

Innholdsfortegnelse

1 Anvendelsesområde
2 Kontraktsinngåelse
3 Angrerett
5 Priser og betalingsbetingelser
6 Forsendelses- og leveringsbetingelser
7 Forbehold om eiendomsrett
8 Garanti
9 Ansvar
10 Gjeldende lov


  1) Anvendelsesområde

  1.1
  Disse vilkårene og betingelsene for varemerket Kingplanters, eid av selskapet Ziani Norge AS, (heretter referert til som "Selger") skal gjelde for alle kontrakter (kjøp) inngått mellom en forbruker eller bedrift (heretter kalt "kunde") og selgeren knyttet til alle varer og/eller tjenester som presenteres i nettbutikken til selgeren. Inkludering av Kundens egne betingelser motsettes herved med mindre andre vilkår er fastsatt.

  1.2
  En forbruker i henhold til disse generelle vilkårene og betingelsene er enhver person som inngår en juridisk transaksjon for et formål som verken tilskrives en hovedsakelig kommersiell eller selvstendig næringsdrivende yrkesaktivitet. En virksomhet i henhold til disse generelle vilkårene og betingelsene er enhver fysisk eller juridisk person eller partnerskap med rettslig handleevne som handler i utførelse av en kommersiell eller selvstendig næringsdrivende yrkesaktivitet ved inngåelse av en juridisk transaksjon.

  2) Inngåelse av kontrakten

  2.1
  Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelser, er alle priser angitt av selger sluttpriser inkludert lovlig merverdiavgift. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelseskostnader spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen, eller ved utsjekking.

  2.2
  Kunden kan levere tilbudet ved hjelp av det elektroniske bestillingsskjemaet integrert i selgerens nettbutikk. Ved å gjøre dette, etter å ha lagt inn sine personlige data og ved å klikke på knappen for å fullføre bestillingsprosessen, gir kunden et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til varene og/eller tjenestene i handlekurven. Kunden kan også gi sitt tilbud til Selger via telefon eller e-post.

  2.3
  Selger kan akseptere Kundens tilbud innen fem dager,
  - ved å overføre en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i skriftlig form via e-post; i den grad mottak av ordrebekreftelse fra Kunden er avgjørende, eller
  - ved å levere bestilte varer til Kunden; i den grad varemottak hos kunden er avgjørende, eller
  - ved å be Kunden om å betale etter at han la inn bestillingen.

  Forutsatt at flere av de nevnte alternativene gjelder, skal kontrakten inngås på det tidspunkt et av de nevnte alternativene først inntreffer. Dersom Selger ikke aksepterer Kundens tilbud innen nevnte frist, skal dette anses som å avvise tilbudet med den virkning at Kunden ikke lenger er bundet av sitt tilbud.

  2.4
  Fristen for å akseptere tilbudet starter dagen etter at kunde har sendt tilbudet og slutter ved utløpet av den femte dagen etter at tilbudet er sendt.

  2.5
  Ved en bestilling via Selgers online bestillingsskjema, vil kontraktens innhold lagres av Selger og sendes til Kunden skriftlig inkludert disse vilkårene og betingelsene etter at Kunden har sendt inn sin bestilling. I tillegg vil kontraktens innhold lagres på Selgers nettside og kan finnes av Kunden via den passordbeskyttede kundekontoen ved å legge inn respektive påloggingsinformasjon, forutsatt at Kunden har opprettet kundekonto i Selgers nettbutikk før kl. sender inn sin bestilling.

  2.6
  Kunden kan korrigere alle data som er lagt inn via den vanlige tastatur- og musfunksjonen før han sender inn sin bindende bestilling via Selgers online bestillingsskjema. I tillegg, før innsending av en bindende bestilling, vil alle innlagte data igjen vises i et bekreftelsesvindu og kan også rettes her, via den vanlige tastatur- og musefunksjonen.

  2.7
  Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Det er Kundens ansvar å sørge for at e-postadressen han/hun oppgir for bestillingsbehandlingen er nøyaktig slik at e-poster sendt av Selger kan mottas på denne adressen. Spesielt er det Kundens ansvar, dersom SPAM-filtre brukes, å sikre at alle e-poster sendt av Selger eller av tredjeparter på oppdrag fra Selger med ordrebehandlingen kan leveres.

  3) Angrerett

  Forbrukeren har angrerett. Ytterligere detaljer om angreretten finner du i våre instruksjoner for kansellering.

  5) Priser og betalingsbetingelser

  5.1
  Alle priser angitt av selger er sluttpriser inkludert lovlig merverdiavgift. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelseskostnader spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen.

  5.2
  Betaling kan gjøres ved hjelp av en av metodene nevnt i Selgers nettbutikk.

  5.3
  For leveranser til land utenfor EU kan det oppstå tilleggskostnader som ligger utenfor selgerens kontroll. De skal bæres av Kunden. Slike kostnader er for eksempel pengeoverføringskostnader (overføringsgebyrer, valutakurskostnader) eller toll eller importavgifter

  5.4
  Dersom forskuddsbetaling er avtalt, forfaller betaling umiddelbart ved inngåelse av kontrakt.

  5.5
  Dersom henting hos Kunden arrangeres, skal Selger informere Kunden via e-post når bestillingen er klar.

  6) Forsendelses- og leveringsbetingelser

  6.1
  Varer leveres vanligvis på forsendelsesvei og til leveringsadressen oppgitt av Kunden med mindre annet er avtalt.

  6.2
  Skulle det tildelte transportselskapet returnere varene til Selger fordi levering til Kunden ikke var mulig, bærer Kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom leveransen ikke kan gjennomføres på grunn av forhold utenfor Kundens kontroll eller dersom han er midlertidig hindret i å motta den tilbudte tjenesten med mindre Selger har varslet Kunden i rimelig tid på forhånd om tjenesten.

  6.3
  Risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse av solgte varer skal i utgangspunktet overføres til Kunden ved levering av varene til Kunden eller til autorisert mottaker. Skulle Kunden opptre som entreprenør, skal risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse ved forsendelsessalg overføres ved levering av varene til en kvalifisert transportperson på Selgers forretningssted.

  6.4
  Selger forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle feil eller upassende egenlevering. Dette gjelder kun dersom Selger ikke er ansvarlig for manglende levering og dersom han har inngått en konkret sikringsforretning med leverandøren. Selger skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å skaffe varene. I tilfelle manglende tilgjengelighet eller delvis tilgjengelighet av varene, skal han umiddelbart informere Kunden og gi ham umiddelbart motytelse.

  7) Forbehold om eiendomsrett

  I tilfelle Kunden er en forbruker, beholder Selger eiendomsretten til de leverte varene inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet. I tilfelle Kunden er en bedrift, forbeholder Selger eiendomsretten til varene som leveres inntil oppfyllelsen av alle krav som oppstår som følge av det nåværende forretningsforholdet.

  7.1
  I tilfelle Kunden er en gründer, har han rett til å videreselge de reserverte varene i løpet av vanlig forretningsdrift. Alle krav som følge av en slik forretningsgang mot en tredjepart skal herved på forhånd overdras til selgeren i beløpet til den respektive fakturaverdien (inkludert mva). Denne overdragelsen av krav skal være gyldig uansett om de reserverte varene behandles før eller etter videresalg eller ikke.

  Kunden forblir berettiget til å inndrive kravene også etter overdragelse, uavhengig av Selgers fullmakt til også å inndrive kravene. Selger skal imidlertid avstå fra å inndrive kravene så lenge Kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser, ikke er i mislighold og det ikke er fremmet begjæring om å åpne insolvensbehandling.

  8) Garanti

  Dersom kjøpsgjenstanden er mangelfull, gjelder lovbestemmelser. Med avvik fra dette, gjelder følgende for et produkt:

  8.1
  Selskap/forretning
  - en marginal mangel skal som hovedregel ikke utgjøre mangelskrav.
  - Selger kan velge type etterfølgende ytelse.
  - for nye varer skal foreldelsesfristen for mangler være ett år fra risikoovergang
  - for brukte varer er rettigheter og krav om mangler generelt utelukket.
  - foreldelsesfristen skal ikke gjenopptas dersom det foretas en erstatningslevering innenfor mangelsansvaret.

  8.2
  For forbrukere skal foreldelsesfristen for krav om mangler være
  - for nye varer, ett år fra levering av varer til Kunden

  8.3
  For selskaper og forbrukere refererer ikke de nevnte ansvarsbegrensningene og begrensningene av foreldelse i pkt. 7.1 og pkt. 7.2 til erstatningskrav og refusjon av utgifter som kjøper kan gjøre gjeldende på grunn av lovbestemmelser om mangler etter pkt. 8.

  8.4
  Hvis kunden er en forbruker, må speditøren umiddelbart varsles om eventuelle åpenbare transportskader og selgeren informeres om dette. Dersom Kunden ikke overholder dette, skal dette ikke påvirke hans/hennes lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

  10) Gjeldende lov

  10.1
  Loven i Norge skal gjelde for alle rettsforhold mellom partene med unntak av lovene som regulerer internasjonalt kjøp av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget kun i den utstrekning den innvilgede beskyttelsen ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i det landet hvor forbrukeren har sitt vanlige opphold.