Europas nr.1 på kvalitet & design
Sekretess och dataskydd

Dataskyddsdeklaration

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för kontrollenheten

1.1
Vi är glada att du besöker Kingplanters, och vi tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår hemsida. Personuppgifter är alla data som du kan identifieras personligen.

1.2
Kontrollanten som ansvarar för databehandling på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Ziani Norge AS, Kongensgate 21, 1530 Moss, Norge, tel: +47 907 00 777, e-post: Försäljning @ Kingplanters.com. Den kontroller som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller gemensamt med andra bestämmer syftet och sättet att bearbeta personuppgifter.

1.3 
Styrenheten har utsett en dataskyddsansvarig för den här webbplatsen. Han kan nås enligt följande: "Ketil Harvey, Ziani Norge As, Kongensgate 21, 1530 Moss, 080700777, ketil@ziani.no"

1.4
Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. order eller förfrågningar till regulatorn). Du kan känna igen en krypterad anslutning av teckensträngen HTTPS: // och låssymbolen i din webbläsare.

2) Datainsamling när du besöker vår hemsida

När du använder vår webbplats för endast information, d.v.s. Om du inte registrerar eller annars ger oss information, samlar vi bara data som webbläsaren sänder till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår hemsida samlar vi följande data som är tekniskt nödvändig för att vi ska visa webbplatsen till dig:

 • Vår besökta hemsida
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängden data som skickas i byte
 • Källa / referens från vilken du kom till sidan
 • Browser används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (om tillämpligt: ​​i anonymiserad form)

Databehandling utförs i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR På grundval av vårt legitima intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår hemsida. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler därefter, om det finns några konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Cookies

För att få ditt besök till Kingplanters attraktiva, och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som är lagrade på din slutanordning. Några av de cookies vi använder är borttagna efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att du stängt din webbläsare (så kallade sessionskakor). Andra cookies är kvar på din terminal och aktiverar oss eller våra partnerföretag (tredje part cookies) för att känna igen din webbläsare på ditt nästa besök (bestående kakor). Om cookies är inställda, samlar de och behandlar specifik användarinformation som webbläsare och platsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Persistenta cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på kakan.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t ex komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som ställs av oss, utförs bearbetningen i enlighet med art. 6 (1) Punkt B GDPR antingen för utförandet av kontraktet eller i enlighet med art. 6 (1) Punkt F GDPR För att skydda våra legitima intressen i den bästa funktionaliteten på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.
Vi arbetar tillsammans med reklampartner som hjälper oss att göra vår hemsida mer intressant för dig. För detta ändamål lagras också cookies från partnerföretag på hårddisken när du besöker vår hemsida (tredje part cookies). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlats in i varje fall inom följande avsnitt.

Observera att du kan ställa in webbläsaren på ett sådant sätt att du är informerad om inställningen av cookies och du kan bestämma individuellt om deras acceptans eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt hur den hanterar cookieinställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, vilket förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

4) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter. Vilka data samlas i fallet med en kontaktform kan ses från respektive kontaktform. Dessa data lagras och används exklusivt för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandling av data är vårt legitima intresse för att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 (1) punkt f gdpr. Om din kontakt är inriktad på att ingå ett kontrakt är den extra rättsliga grunden för bearbetningen art. 6 (1) punkt B gdpr. Dina data kommer att raderas efter slutbehandling av din förfrågan. Detta är fallet om det kan härledas från de omständigheter som de faktiska omständigheterna slutligen har klargjorts, förutsatt att det inte finns några rättsliga förvaringsförpliktelser mot det motsatta.

5) Databehandling när du öppnar ett kundkonto och för kontraktsbehandling

I enlighet med konst. 6 (1) Punkt B GDPR, personuppgifter kommer att fortsätta att samlas in och bearbetas om du lämnar dem för oss för genomförandet av ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka data uppsamlas kan ses från respektive inmatningsformulär. Det är möjligt att när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den ovan nämnda adressen till styrenheten. Vi lagrar och använder data som tillhandahålls av dig för kontraktsbehandling. Efter fullständig behandling av kontraktet eller raderingen av ditt kundkonto kommer dina data att blockeras med hänsyn till skatte- och kommersiella retentionsperioder och utgår efter utgången av dessa perioder, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare utnyttjande av dina uppgifter eller en lagligt tillåten Användning av data har reserverats av vår webbplats, om vilka vi kommer att informera dig om nedan.

6) Användning av dina data för direktannonsering

Om du prenumererar på vårt e-posttyhetsbrev skickar vi dig regelbunden information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Indikationen för ytterligare möjliga data är frivillig och används för att kunna ta itu med dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi inte skickar dig ett e-postmeddelande, om du inte uttryckligen har bekräftat oss att du godkänner sändningen av nyhetsbrevet.

Genom att aktivera bekräftelsen ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) peka en gdpr. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som är inmatad av Internetleverantören (ISP) samt datum och tidpunkt för registrering så att vi kan spåra eventuella missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt. Den data som samlats in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas uteslutande för att annonsera med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avbryta nyhetsbrevet via länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som anges ovan. Efter din annullering kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användningen av dina data eller vi förbehåller oss rätten att använda data som är överflödiga, vilket är tillåtet enligt lag och om vilka Vi informerar dig om denna deklaration.

 

7) Bearbetning av data i syfte att hantera hantering

7.1
De personuppgifter som samlats in av oss kommer att vidarebefordras till transportföretaget beställt med leveransen inom ramen för kontraktsbehandling, i den mån det är nödvändigt för leverans av varorna. Vi kommer att vidarebefordra dina betalningsdata till det beställda kreditinstitutet inom ramen för betalningsbehandling, om det är nödvändigt för betalningshantering. Om betalningsleverantörer används, informerar vi uttryckligen dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av data är konst. 6 (1) punkt B gdpr.

7.2
Vi arbetar med externa fraktpartner för att uppfylla våra kontraktsförpliktelser till våra kunder. Vi vidarebefordrar ditt namn samt din leveransadress uteslutande för att leverera varor till en fraktpartner som valts av oss, i enlighet med konst. 6 (1) punkt B gdpr.

7.3
Passerar på personuppgifter till fraktleverantörer

- DHL
Om leverans av varor sker av transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med Art. 6 (1) peka en GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett datum för leverans eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars kommer endast mottagarens namn och leveransadressen att vidarebefordras till DHL i enlighet med leverans i enlighet med art. 6 (1) punkt B gdpr. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att föregående överenskommelse med DHL eller överföring av statusinformation för leveranssändning.
Samtycket kan återkallas när som helst med verkan för framtiden, antingen med regulatorn eller med transportleverantören DHL.

7.4
Användning av betaltjänstleverantörer

- PayPal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - Om erbjuds - "Köp på konto" eller "Betalning med avbetalningar" via PayPal, sänder vi dina betalningsdata till PayPal (Europe) S.A.R.L. et cie, s.c.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallat Paypal "). Överföringen sker i enlighet med konst. 6 (1) Punkt B GDPR och endast i den mån det är nödvändigt för betalningsbehandling.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroller för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller, om erbjuds, "Köp på konto" eller "Betalning med avdrag" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditbyråer på grundval av Paypals berättigade intresse för att bestämma din solvens enligt konst. 6 (1) punkt f gdpr. PayPal använder resultatet av kreditbedömningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för icke-betalning i syfte att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten är de baserade på erkända vetenskapliga, matematiska statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. För ytterligare information om dataskyddslagstiftning, inklusive de använda kreditbyråerna, hänvisa till Paypals dataskyddsdeklaration på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan stänga av din behandling när som helst genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för kontraktsbetalningsbehandling.

9) Användning av videor

9.1 
Användning av YouTube-videor

Den här webbplatsen använder YouTube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videoklipp som erbjuds av leverantören Youtube, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").

För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att, enligt leverantörsinformation, att användarinformationen endast kommer att lagras när videonens uppspelningsfunktion startas. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas sätter leverantören "YouTube" -kakor för att samla in information om användarbeteende. Enligt indikationer från YouTube är användningen av dessa cookies bland annat avsedd att spela in videostatistik för att förbättra användarvänligheten och för att undvika felaktiga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer din information att vara direkt associerad med ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill vara associerad med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker speciellt enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen vid införandet av personlig reklam, marknadsundersökning och / eller efterfrågan-orienterad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. Vid användning av YouTube kan personuppgifter också överföras till servrarna i Google LLC. i USA.

Oavsett om den inbäddade videon spelas upp, är en anslutning till Google Network "dubbelklick" etablerad när du besöker den här webbplatsen. Detta kan utlösa ytterligare databehandling utöver vår kontroll.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. är certifierad för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Ytterligare information om YouTube-dataskydd finns i leverantörens dataskydd på: www.google.com/policies/privacy/

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina data som beskrivs i enlighet med art. 6 (1) peka en gdpr. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med effekt för framtiden. För att utöva din uttagsrätt, följ det ovan beskrivna förfarandet.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina data som beskrivs i enlighet med art. 6 (1) peka en gdpr. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med effekt för framtiden. För att utöva din uttagsrätt, följ det ovan beskrivna förfarandet.


10) online-marknadsföring

10.1 
Facebook pixlar för att skapa anpassade publik med utökad data matchande funktion

Inom vårt online-erbjudande tillämpas den så kallade "Facebook Pixel" av det sociala nätverket Facebook i utökat datatillståndsläge. Det drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (nedan kallad Facebook ").

Om en användare, som har gett sitt uttryckliga samtycke, klickar på en annons som placeras av oss och spelat på Facebook, görs ett tillägg till webbadressen till vår länkade sida av Facebook-pixlar. Den här URL-parametern är sedan in i användarens webbläsare via en cookie efter att den har vidarebefordrats, vilket ställs in av vår länkade sida. Dessutom samlar den här kakan särskild kundinformation, till exempel den e-postadress som vi samlar på vår Facebook-associerade webbplats under transaktioner som inköp, kontouppteckningar eller registreringar (avancerad datakampning). Kakan läses sedan av Facebook Pixel och möjliggör data, inklusive de specifika kunddata som ska vidarebefordras till Facebook.

Med hjälp av Facebook-pixeln med Extended Data Matching-funktionen kan Facebook bestämma besökare i vårt online-erbjudande som målgrupp för presentation av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen presenteras Facebook-pixeln med Extended Data Matching-funktionen för att visa Facebook-annonser som placeras av oss, presenteras endast till Facebook-användare som har visat ett intresse för vårt online-erbjudande eller som visar vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms med hjälp av De besökta webbplatser) som vi sänder till Facebook (så kallade "anpassade publik"). När vi använder Facebook-pixlar vill vi också se till att våra Facebook-annonser matchar användarnas potentiella intresse och är inte irriterande. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska och marknadsforskningsändamål genom att spåra om användarna vidarebefordrats till vår hemsida efter att ha klickat på en Facebook-annons ("konvertering"). Jämfört med standardvarianten av Facebook Pixel, hjälper den utökade datakampanjen oss att bättre mäta effektiviteten hos våra reklamkampanjer genom att spåra mer associerade omvandlingar.

Alla överförda data lagras och bearbetas av Facebook för att aktivera en anslutning till respektive användarprofil och för att tillåta Facebook att använda data för egna annonseringsändamål i enlighet med Facebook Data Usage-riktlinjerna (https://www.facebook.com/about/privacy/). Data kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och av Facebook.

Dessa processer är föremål för uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) peka en gdpr.

Samtycke till användningen av Facebook-pixeln får endast ges av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre, fråga din förälder eller vårdnadshavare.

Informationen som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där. Detta kan också resultera i överföring till servrarna i Facebook Inc. i USA. Facebook Inc. Baserat i USA är certifierat för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den databeskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att inaktivera Facebook Pixel-spårning. För att göra detta kan du ställa in en opt-out-cookie som inaktiverar Facebook Pixel-spårning genom att klicka på länken nedan:

Inaktivera Facebook-pixlar

Den här opt-out-kakan fungerar bara i den här webbläsaren och bara för den här domänen. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på länken ovan.

10.2 
Google annonser omvandlingsspårning

Den här webbplatsen använder onlineannonseringsprogrammet "Google ADS" och omvandlingsspårningen inom ramen för Google-annonser, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Vi använder programmet för Google-annonser för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google AdWords) på externa webbplatser. Vi kan i förhållande till reklamkampanjer data, hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig. Vi vill göra vår hemsida mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av annonseringskostnader.

Omvandlingsspårningskakan är inställd på en användares webbläsare, om han klickar på en annons som levereras av Google. Cookies är små textfiler som är lagrade på datorns system. Dessa kakor förlorar vanligtvis deras giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker en viss sida på den här webbplatsen och om kakan ännu inte har utgått, kan Google och vi kunna känna igen att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till den här sidan. Varje Google-annonser får en annan cookie. Således kan kakor inte spåras via webbplatsen för Googles annonser. Den information som samlats in av konverteringskakorna används för att ge aggregerad omvandlingsstatistik till Google-annonser som har valt in för konverteringsspårning. Kunderna är informerade om det totala antalet användare som klickade på annonsen och vidarebefordrades till en konverteringsspårnings-tag sida. Men de får ingen information som gör det möjligt för dem att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du vägra användningen av detta program genom att avaktivera Google Conversion-spårningskakan via din webbläsare via användarinställningarna. I det här fallet kommer du inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Vi använder Google-annonser på grundval av vårt legitima intresse för riktade reklam i enlighet med art. 6 (1) punkt f gdpr. När du använder Google-annonser kan personuppgifter också överföras till tjänsterna i Google LLC. i USA.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. är certifierad för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list..

För mer information om Googles sekretesspolicy, besök: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Du kan permanent deaktivera cookies för reklaminställningar genom att blockera dem via en respektive inställning av din webbläsarsoftware eller genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in, som är tillgänglig under följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Observera att vissa funktioner på den här webbplatsen inte får användas, eller får endast användas i begränsad utsträckning om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina data som beskrivs i enlighet med art. 6 (1) peka en gdpr. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med effekt för framtiden. För att utöva din uttagsrätt, följ det ovan beskrivna förfarandet.

 

11) Webbanalysstjänster

11.1 
Google (Universal) Analytics

- Google Universal Analytics med demografiska egenskaper
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalysstjänst av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som är lagrade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs generellt till en Google-server och lagras där. När du använder Google Universal Analytics kan personuppgifter också överföras till tjänsterna i Google LLC. i USA.
Den här webbplatsen använder Google Analytics exklusivt med förlängningen "_AnonymizeIP ()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluta ett direkt personligt förhållande. Som ett resultat av förlängningen kommer din IP-adress tidigare att förkortas av Google inom EU: s medlemsstater eller i andra undertecknande i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall utförs bearbetning i enlighet med konst. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse för den statistiska analysen av användarbeteende för optimering och marknadsföring.
På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att ge oss andra tjänster avseende webbplats och internetanvändning. IP-adressen som sänds av din webbläsare i samband med Google Analytics är inte sammanslagna med andra Google-data.
Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi bör dock påpeka att du kanske inte kan använda den fullständiga funktionaliteten på den här webbplatsen. Du kan permanent vägra Google att samla in data som genereras av cookies angående användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att bearbeta dem. Du kan ladda ner och installera webbläsarens plugin som är tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.
Som ett alternativ till webbläsarens plug-in eller för webbläsare på mobila enheter, vänligen klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som inaktiverar Google Analytics för att samla in data på den här webbplatsen i framtiden (den här opt-out cookie Endast funktioner för den här webbläsaren och den här domänen. Om du tar bort dina cookies på den här webbläsaren måste du klicka igen på den här länken): Inaktivera Google Analytics
I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. IIS Certified för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list..
Den här webbplatsen använder också Google Analytics för en enhetsoberoende analys av besökarflöden, som utförs via ett användar-ID. När en sida är åtkomlig för första gången tilldelas användaren ett unikt, permanent och anonymt ID, som är inställt på alla enheter. Detta gör det möjligt att tilldela interaktionsdata från olika enheter och från olika sessioner till en enda användare. Användar-ID innehåller inga personuppgifter och överför inte sådana data till Google. Samlingen och lagringen av data via användar-ID kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att göra detta måste du avaktivera Google Analytics på alla system som du använder, till exempel i en annan webbläsare eller på din mobila enhet.
Den här webbplatsen använder också Google Analytics "demografiska funktioner" -funktion. Detta möjliggör att rapporter genereras som innehåller uttalanden om demografiska data som ålder, kön och intressen hos webbplatsens besökare. Dessa data kommer från räntebindande annonsering av Google, Google Display-nätverket och besökardata från tredjepartsleverantörer. Du kan när som helst avaktivera den här funktionen via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller i allmänhet förbjuda insamlingen av dina data av Google Analytics som visas omedelbart nedan ..
Du kan avaktivera Google Analytics genom att använda ett plugin i Google Browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Som ett alternativ till webbläsarens plug-in eller i webbläsare på mobila enheter, vänligen klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som hindrar Google Analytics från att samla cookies från den här webbplatsen i framtiden (den här opt-out-kakan fungerar bara I den här webbläsaren och bara för den här domänen, om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Inaktivera Google Analytics
Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

12) Retargeting / Remarketing / Referral Reklam

Bing-annonser (Microsoft Corporation)
Den här webbplatsen använder konverteringsspårningstekniken "Bing-annonser" från Microsoft (Microsoft Corporation, ett Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing-annonser lägger en cookie på din dator om du öppnar vår hemsida via en Microsoft Bing-annons. Cookies är små textfiler som är lagrade på datorns system. Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 180 dagar. De är inte avsedda för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och om cookien ännu inte har gått ut, kan vi och Microsoft känna igen att användaren har klickat på annonsen och har vidarebefordrats till den här sidan (konverteringssida). Om personuppgifter behandlas i detta sammanhang görs detta i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR På grundval av vårt legitima intresse för effektiv marknadsföring.
Den information som samlats in via konverteringskakan är avsedd att kompilera omvandlingsstatistik, dvs att registrera hur många användare som har kommit till en konverteringssida efter att ha klickat på annonsen. Vi lär härmed det totala antalet användare som klickade på vår annons och vidarebefordrades till en konverteringsspårnings-tag sida. Vi får emellertid inte någon information som användarna kan identifieras personligen.
Microsoft Corporation, som är baserat i USA, är certifierad för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.
Om du inte vill delta i spårning kan du motsätta dig den här användningen genom att enkelt avaktivera Bing-annonsens konverteringsspårningskaka via din webbläsare och dina användarinställningar. I det här fallet kommer du inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Alternativt kan du använda deaktiveringssidan för konsumenter från EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
För att kontrollera om Microsoft-annonseringskakor är inställda i din webbläsare och, om så är fallet för att avaktivera dem.
För mer information om Microsoft Bing-annonser "Sekretesspolicy, besök: https://privacy.microsoft.com/en-US/

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina data som beskrivs i enlighet med art. 6 (1) peka en gdpr. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med effekt för framtiden. För att utöva din uttagsrätt, följ det ovan beskrivna förfarandet.

 

Google-annonser Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Googles annonser, vilket gör det möjligt för oss att annonsera vår hemsida i Googles sökresultat, såväl som på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din terminalenhet, som automatiskt använder ett pseudonymous cookie-ID på grundval av sidor du besökte för att tillåta intressebaserad annonsering. Bearbetning baseras på vårt legitima intresse för optimal marknadsföring av vår hemsida i enlighet med konst. 6 (1) punkt f gdpr.
Eventuell ytterligare bearbetning kommer endast att äga rum om du har kommit överens med Google att din Google Internet och App Bläddringshistorik kommer att kopplas till ditt Google-konto och information från ditt Google-konto kommer att användas för personliga annonser som du tittar på webben. Om du är inloggad på Google medan du besöker vår hemsida, kommer Google att använda dina data i samband med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketering av cross-enhet. För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper. När du använder Google-annonser kan personuppgifter också överföras till tjänsterna i Google LLC. i USA.
Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för reklampinställningar. Du kan ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgänglig på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternativt kan du kontakta den digitala annonsering alliansen på www.aboutads.info För att ta reda på hur du ställer in cookies och för att göra relevanta inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och bestämmer individuellt huruvida de ska acceptera dem, eller om du ska utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. är certifierad för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.
Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna om reklam och Google kan ses på:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina data som beskrivs i enlighet med art. 6 (1) peka en gdpr. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med effekt för framtiden. För att utöva din uttagsrätt, följ det ovan beskrivna förfarandet.

13) Verktyg och diverse

13.1 
Google Recaptcha

På denna webbplats använder vi också ReCAPTCHA-funktionen av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används huvudsakligen för att skilja om en post görs av en fysisk person eller missbrukas av automatisk och automatisk bearbetning. Tjänsten innehåller sändning av IP-adressen och eventuellt andra data som krävs av Google för recaptcha-tjänsten till Google och utförs i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse för att bestämma den individuella handlingsviljan på Internet och undvika missbruk och skräppost.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. är certifierad för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Ytterligare information om Google Recaptcha och Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

13.2 
Google kundrecensioner (tidigare Google Certified Dealer Program)

Vi samarbetar med Google LLC inom ramen för programmet "Google Kundrecensioner". Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Programmet erbjuder oss möjlighet att få kundrecensioner från användare av vår hemsida. Efter att ha köpt på vår hemsida kommer du att bli frågad om du vill delta i en Google-e-postundersökning. Om du ger ditt samtycke i enlighet med konst. 6 (1) Peka på en GDPR, vi sänder din e-postadress till Google. Du kommer att få ett mail från Google kundrecensioner som ber dig att betygsätta shoppingupplevelsen på vår webbplats. Feedbacken du tillhandahåller kommer sedan att kombineras med våra andra recensioner och visas i våra Google-kunds-logotyp och Merchant Center Dashboard och kommer också att användas för Google Säljare recensioner. När du använder Google kundrecensioner kan personuppgifter också överföras till tjänsterna i Google LLC. i USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den kontroller som ansvarar för databehandling eller till Google.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. ISIS Certified för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den databeskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

För mer information om Googles sekretesspraxis med Google kundrecensioner, besök https://support.google.com/merchants/?hl=en-GB#topic=7259123
För mer information om Google Säljare Ratings "sekretesspraxis, besök den här länken: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

13.3 
Google kartor
Vår hemsida använder Google Maps (Ap'I) i Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (land) kartor för att visa geografisk information visuellt. Att använda denna tjänst visar dig vår plats och gör det lättare för dig att hitta oss.

När du öppnar undersidorna som innehåller Google Maps-kartan, överförs information om din användning av vår hemsida (till exempel din IP-adress) till och lagras av Google på servrar. När du använder Google Maps kan personuppgifter också överföras till servrarna i Google LLC. i USA. Detta är oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad med eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, kommer din information att vara direkt associerad med ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker enligt ART. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen vid införandet av personlig reklam, marknadsundersökning och / eller efterfrågan-orienterad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. Om du vill göra det måste du kontakta Google för att utöva denna rätt.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. är certifierad för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Om du inte godkänner den framtida överföringen av dina data till Google i samband med att du använder Google Maps kan du helt avaktivera Google Maps-webbtjänsten genom att stänga av JavaScript-programmet i din webbläsare. I det här fallet kan Google-kartor såväl som kartdisplayen på den här webbplatsen inte användas.

Googles användarvillkor finns på: https://policies.google.com/terms?hl=en. De ytterligare användarvillkoren finns på: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Du kan hitta detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps på Googles hemsida ("Google Sekretesspolicy") på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

13.4 
Googles webbfonter
Den här webbplatsen använder webbfonter som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") för att enhetligt visa teckensnitt. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare de obligatoriska webbfonterna i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt på rätt sätt.

För att göra detta måste den webbläsare du använder ha en anslutning till Googles servrar. När du använder Google Maps kan personuppgifter också överföras till servrarna i Google LLC. i USA. På det här sättet kommer Google att informeras om att vår webbplats har nås via din IP-adress. Googles webbfonter används för en enhetlig och attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och dess användning är i vårt legitima intresse i den mening som avses i konst. 6 (1) punkt f gdpr. Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardfont av din dator.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. Baserat i USA, Google LLC. ISIS Certified för det amerikanska europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den databeskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Ytterligare information om Google-webbfonter finns på https://developers.google.com/fonts/faq Och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 

 

14) Rätten till den registrerade

14.1
Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig omfattande rättigheter för registrerade (rätt till information och intervention) gentemot datakontrollanten med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, om vilka vi informerar dig nedan:

 • Rätten till åtkomst av den registrerade enligt Art. 15 gdpr
 • Rätt till rättelse enligt konst. 16 gdpr
 • Rätt att radera ("rätt att bli bortglömd") enligt konst. 17 gdpr
 • Rätt till begränsning av bearbetning enligt konst. 18 gdpr
 • Rätt att bli informerad i enlighet med konst. 19 gdpr
 • Rätt till dataportabilitet enligt konst. 20 gdpr
 • Rätt att dra tillbaka ett givet samtycke enligt konst. 7 (3) gdpr
 • Rätt att lämna ett klagomål enligt konst. 77 gdpr

 


15) Varaktighet av lagring av personuppgifter

Varaktigheten av lagring av personuppgifter är baserad på respektive rättslig grund, syftet att bearbeta och - om det är relevant - på respektive rättslig kvarhållandeperiod (t.ex. kommersiella och skattebestämmelser).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt konst. 6 (1) Peka på en GDPR lagras dessa data tills det registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns juridiska lagringsperioder för data som behandlas inom ramen för juridiska eller liknande skyldigheter på grundval av konst. 6 (1) Punkt B GDPR, dessa uppgifter raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna om det inte längre är nödvändigt för att kontraktet uppfylls eller inledandet av kontraktet och / eller om vi inte längre har ett motiverat intresse för Ytterligare lagring.

När man behandlar personuppgifter på grundval av konst. 6 (1) Punkt F GDPR, den här data lagras tills den registrerade utövas hans rätt till invändning i enlighet med art. 21 (1) GDPR, om vi inte kan tillhandahålla tvingande grunder för bearbetning som är värdiga för skydd som uppväger intresse, rättigheter och friheter i den registrerade, eller bearbetningen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring på grundval av konst. 6 (1) Punkt F GDPR, dessa data lagras tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt ART. 21 (2) gdpr.

Om inte annat anges i informationen i denna deklaration om specifika bearbetningssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas om det inte längre är nödvändigt för de ändamål som den samlades in eller på annat sätt bearbetades.